Pris for voksne over 18 år  kr 950 pr. halvår
Pris for barn og ungdom t.o.m. 18 år    kr 850 pr. halvår
Gradering  kr 100
Nytt belte ved bestått gradering  kr 200

 

 

For barn og ungdom t.o.m. 18 år har vi følgende tilbud for nye medlemmer:

Trening i et halvt år + karatedrakt kr 850.

 

 

Askim karateklubbs kontonummer: 1100 30 17739

 

Sponsorer

 
 

ot logo