Hva er karate?
 

Karate er opprinnelig et selvforsvarssystem uten våpen. De japanske tegnene, kara og te, betyr "tom hånd". Personer som praktiserer karate, kunne ved hjelp av sin kropp forsvare seg mot både større, flere og bevæpnede angripere.

Idag blir karate brukt som mosjonsidrett, selvforsvarstrening og som konkurranseidrett. Selv om den tradisjonelle karaten blir tilpasset den vestlige kulturen, beholdes det forsatt gamle skikker, som høflighet, disiplin, hilsings- og meditasjonsritualer.

Selv om man lærer å bruke teknikker som kan medføre skade på andre, er det strenge regler for bruk av disse teknikkene. Misbruk av lærte teknikker kan medføre til bortvisning fra klubben, og i verste fall en politi anmeldelse eller bli utestengt fra all kampsport på ubestemt tid.

 

Historien bak Wado Ryu
 
Denne karatestilen ble grunnlagt av Hironori Ohtsuka Sensei i 1934 (1892 - 1982). Da han var seks år startet han å trene Sindo Yoshin Ryu Jujitsu, en Samurais kampstil. 24 år senere begynte han å trene karate under Gochin Funakoshi Sensei (Funakoshi Sensei var senere kjent som "grunnleggeren" av karate i Europa).

Ohtsuka Sensei mente at Funakoski Sensei's kampstil var fastformet og begrenset. Han ville ha mer flytende begevelser inn i kampstilen og forlot derfor Funakoski Sensei for å konsentrere seg om sin egen stil.

Othsuka Sensei kombinerte teknikker fra jujitsu og karate. Han mente at denne kombinasjonen var mer mykere og mer naturlig selvforsvar. Dette dannet grunnlaget for karatestilen Wado Ryu Karate-Do (Karate-Do betyr "Den tomme håndens vei").

Etter Ohtsuka Sensei's død i 1982, tok sønnen Jiro Ohtsuka over som leder for Wado Ryu. Han tok også navnet Hironori Ohtsuka II.

Ordene "Wado Ryu" betyr "fredens vei" eller "harmoniens vei", og har duen som sitt symbol. Dette viser at Ohtsuka Sensei vil at man skal løse problemer på en ikke voldelig måte.

Det som kjennetegner denne stilen er at den satser mer på teknikk, hurtighet og spenstighet enn kraft.

Sponsorer

 
 

ot logo