Det oppsatte årsmøtet 23. mars utsettes inntil videre.

 

 

Det innkalles til årsmøte i Askim karateklubb. Årsmøtet avholdes den 23. mars 2020 kl. 1800 på Peppes Pizza i Askim.

Saksliste:

  • Godkjenne stemmeberettigede, innkalling og saksliste
  • Velge dirigent og sekretær
  • Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll
  • Behandle årsberetning, regnskap og budsjett
  • Behandle innkomne saker og forslag
  • Fastsette medlemskontingenten
  • Valg av styre

Innkomne saker må leveres senest 14 dager før møtet